Over mijn begeleiding

In mijn begeleiding met therapie gebruik ik een lichaamsgerichte methode voor het helen van trauma. Biodynamische Therapie. Met trauma wordt hier bedoeld iedere ervaring in je leven die overweldigend was, te snel of te groot om helemaal te kunnen verwerken. Jaren later kunnen de effecten daarvan nog voelbaar zijn: angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid. Of gevoelens van depressie, uitputting, machteloosheid of hulpeloosheid. Ook dissociatie, weinig gevoelens en ontkenning kunnen tekenen zijn van trauma.

Dit is Somatic Experience (SE) waar ook Dr. Peter Levine mee werkt. Hij vergeleek het gedrag van dieren in het wild met mensen: deze dieren worden regelmatig met de dood bedreigd en toch raken zij zelden getraumatiseerd. Terwijl wij mensen na één heftige gebeurtenis daar al ons hele leven last van kunnen houden. Levine ontdekte dat dieren instinctief weten hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Biodynamische therapie

Ik ben afgestuurd biodynamisch therapeut. Biodynamische therapie is een lichaamsgerichte therapie, waarbij de mentale of emotionele gesteldheid van iemand benadert met het lichaam als ingang. In de de sessies staat ook vitaliteit centraal: onze levenslust, spontaniteit, zelfregulerend vermogen en het verlangen om te ontmoeten. In het biodynamische werk noemen we dit de primaire persoonlijkheid. Een gezonde primaire persoonlijkheid heeft veerkracht en de moed om kwetsbaarheid te voelen.

Wordt er – van jongs af aan – te veel druk op ons gelegd en voelen we ons niet geaccepteerd in wie we zijn dan ontwikkelen we, noodgedwongen, onze secundaire persoonlijkheid. De ontwikkeling van overlevingsstrategieën, kan de gezonde dynamiek van onze vitaliteit blokkeren op verschillende niveaus in ons lichaam en in onze geest.

Botten, spieren, bindweefsel, bloedsomloop en ons energieveld: onze levensenergie laat zich op alle niveaus in ons lichaam zien. Ook komt de energie aan de emotionele kant terug in onze gevoelens, denk aan vreugde, boosheid en verdriet.

Als je benieuwd bent naar jou-zelf, of je nu tegen iets aan loopt, weinig energie hebt of niet voldoende woorden vindt waar je mee ‘zit’, wees nieuwsgierig om kom eens langs.