Over de 12 Heilige Dagen

Op deze pagina verzamel(de) ik informatie over de 12 Heilige Nachten die ik online heb gelezen. De bronvermelding heb ik bij elke tekst opgenomen.

De 12 Heilige Nachten

…vanuit de bijbel

De Twaalf heilige nachten kennen wij tegenwoordig als de nachten tussen 25 december en 6 januari, de tijd die de drie koningen nodig hadden om vanuit het oosten aan te komen in Bethlehem, waar in de kerstnacht het kind Jezus was geboren. En precies midden in deze periode vieren wij onze jaarswisseling. Deze opvatting is echter pas na de kerstening ontstaan.

De Twaalf nachten waren al een begrip bij onze verre voorouderen. Deze heidenen kenden geen nieuwjaarsdag. Zij vierden de overgang van het oude in het nieuwe jaar met een feestperiode van twaalf dagen en nachten. Zeer waarschijnlijk is Oud & Nieuw zelfs het oudste feest ter wereld dat in verschillende tradities op evenzo verschillende wijzen wordt gevierd. Bij de Germaanse volkeren lag het hele maatschappelijke leven gedurende die twaalf dagen en nachten stil. Gebeurde dit niet, dan geloofde men dat dat ongeluk bracht. Er mocht geen graan gedorst worden, omdat anders al het koren zou bederven zover als men het dorsen kon horen. Men moest niet uit een open bron drinken, hoesten moest men in een bak, een emmer of een ton, omdat het anders ziekte zou brengen en een vader mocht zijn kind niet uit het oog verliezen, omdat het anders zou veranderen in een watervat of tobbe. Ook tussen vijanden heerste in deze dagen een wapenstilstand, die vaak zelfs wettelijk verplicht was, en in de huishoudens gold het als het oproepen van onheil, wanneer men tijdens deze twaalf dagen en nachten de was deed, brood bakte of peulvruchten at.

Bron: http://jaarfeesten.blogspot.nl/2011/01/de-12-heilige-nachten.html

…vanuit Dromen

De twaalf nachten tussen Kerst en Driekoningen worden de heilige nachten genoemd, en zijn in de dromenwereld een begrip. De eerste nacht is die van de eerste naar de tweede kerstdag. De laatste is de nacht van 5 naar 6 januari. We wijzen elkaar erop om goed op onze dromen te letten en ze vooral te noteren. Maar waarom? De dromen die je dan droomt hebben speciale betekenis.

Wanneer je naar de tijd van het jaar kijkt heeft net de winterzonnewende plaatsgevonden. De Germanen vierden vroeger in deze landstreken het Joelfeest, het belangrijkste feest waar vreugde en vrede centraal stonden. Traditioneel duurde de Joeltijd dertien nachten, beginnende met de langste en duisterste nacht van het jaar: Midwinter. Het oude jaar was voorbij en men wachtte 12 duistere dagen af, totdat het Wiel weer begon te draaien en er een nieuw jaar begon. joel-wielEn in die tijd kon er van alles gebeuren doordat de negen werelden van de Germaanse hemel bij elkaar kwamen. Alle niet-aardse wezens dwaalden ’s nachts rond. In deze donkere tijd waren mensen kwetsbaar. Ze kwamen bij elkaar en zetten alles op alles om in deze dagen in vrede met elkaar te leven. Alle strijdbijlen werden begraven. Er werd gevierd met groenblijvende takken als teken van het doordragen van leven en het brandend houden van een groot houtblok, het Joelblok, zodat het het licht meegedragen werd het nieuwe jaar in.

Deze tijd waarin de geestenwereld en de materiële wereld zo dicht bij elkaar liggen is bij uitstek een tijd om stil te worden en naar binnen te keren. De beleving van de winterzonnewende is essentieel omdat je dan stil staat bij het feit dat het licht weer terugkeert. Daarna, tussen Kerst en Driekoningen, volgt een periode van stilte en bezinning. Het is onverstandig om allerlei dingen tussen Kerst en Nieuwjaar te plannen omdat blijkt dat van al die voornemens weinig of niets terechtkomt. Het gaat in deze tijd om het ervaren van het autonome proces van het leven. In deze tijd rust je in het niet-weten.’

Het is een gunstige tijd om een ‘luisterend leven te leiden’: innerlijk stil en ontvankelijk en nieuwsgierig naar wat deze tijd van de heilige nachten je te bieden heeft.

In de dromen in deze Heilige Nachten is de focus gericht op het nieuwe jaar. Er wordt ons een blik gegund op de komende tijd.

 

Tot slot…

Er wordt gezegd dat de dromen uit de eerste nacht je iets zegt over de komende maand januari, de tweede nacht over februari, de derde nacht of maart, enz….. Spannend toch!? 🙂